Barvy Colors

Hlavní barvy

Main colors

Tyto hlavní barvy vytvářejí základní vizuální charakter značky.

These main colors create the basic visual character of the brand.

Stáhnout vzorník (.ASE) Download swatches (.ASE)
Visualbook Red
HEX
#FE1B3F
RGBrgb(254,27,63)
CMYK0-89-75-0
Pantone C178 C
Pantone U032 U
NCS0565-R
RAL3028
Visualbook Black
HEX
#000000
RGBrgb(0,0,0)
CMYK0-0-0-100
Pantone CProcess Black C
Pantone UProcess Black U
NCS8502-R
RAL9005
Light Blue
HEX
#c7e3ff
RGBrgb(199,227,255)
CMYK19-4-0-100
Pantone CN/A
Pantone UN/A
NCSN/A
RALN/A
Light Yellow
HEX
#FFEBB8
RGBrgb(255,235,184)
CMYK1-6-32-0
Pantone CN/A
Pantone UN/A
NCSN/A
RALN/A

Sekundární barvy

Secondary colors

Barvy používané v prostředí aplikace (UI - User Interface) a na webu.

Colors used in the application environment (UI - User Interface) and on the web.

CTA

#0f62fe

Info

#c7e3ff

Error

#FE1B3F

Success

#27bc6a

Certificate

#fff8ec

Poměry barev

Color ratio

Proporcionální použití barev v rámci vizuálního stylu.

Proportional use of colors within the visual style.

Světlé prostředí

Light theme

Tmavé prostředí

Dark theme

Paleta barev

Color palette

Barevné palety nám umožňují vytvářet digitální prostředí (aplikace, web) s ohledem na dostatečný kontrast a přístupnost všech prvků.

Color palettes allow us to build a digital environment (applications, web) with regard to sufficient contrast and accessibility of all elements.

Gray 100

#141619

Gray 90

#23262b

Gray 80

#363940

Gray 70

#4f525f

Gray 60

#6b6f7e

Gray 50

#898e9e

Gray 40

#a4a8b8

Gray 30

#c3c6d4

Gray 20

#dddfe8

Gray 10

#f3f3f6

Gray 00

#fafafa

Info 100

#031724

Info 90

#03293d

Info 80

#073d59

Info 70

#00587f

Info 60

#0077aa

Info 50

#3196d0

Info 40

#60b0e8

Info 30

#96ccfa

Info 20

#c7e3ff

Info 10

#ebf5ff

Info 00

#f8fafd

Gradienty

Gradients

Příklady gradientů používaných v rámci značky.

Examples of gradients used within a brand.

Visualbook Red

#FE1B3F

Info 20

#c7e3ff

CTA

#ff4c50

Info 20

#c7e3ff

Gray 80

#363940

Gray 50

#898e9e

Barevné režimy

Color modes

Barevné režimy určují barevné schéma, které pro logo zvolíme, aby se správně zobrazilo na obrazovkách i v tisku.

Color modes define the color scheme we choose for the logo to achieve the correct display on both screens and in print.

Barevný režim Color mode 
Co je to? What is it? 
Příklad zápisu Example 
Použití Usage
HEXEkvivalent RGB (hexadecimální)RGB equivalent (hexadecimal) #000000
WEBHTMLCSS
RGBBarevný prostor obrazovekColor space for screens rgb(100, 100, 100)
WEBHTMLCSS
CMYK
Barevný prostor pro tiskárny Color space for print 
10-10-10-10
TISK
Pantone
Přímé namíchané barvy pro tisk Direct colors for printing 
1100 C
TISK

Výběr barevného režimu

Choosing color mode

Vhodný barevný režim loga: Suitable logo color mode:
RGB logo
CMYK logo
Pantone logo
Logo bude na obrazovce (web, mobil, prezentace…) The logo will be on the screen (web, mobile, presentation…)


Logo bude v tisku (vizitka, leták…) The logo will be printed (business card, leaflet…)