Barvy značky Visualbook

Farby značky Visualbook

Visualbook colors 

Hlavní barvy

Tyto hlavní barvy vytvářejí základní vizuální charakter značky.

Hlavné farby

Tieto hlavné farby vytvárajú základný vizuálny charakter značky.

Main colors

These main colors create the basic visual character of the brand.

Visualbook Red
HEX
#ff4c50
RGBrgb(255,76,80)
CMYK0-85-65-0
Pantone C178 C
Pantone U032 U
Visualbook Black
HEX
#000000
RGBrgb(0,0,0)
CMYK0-0-0-100
Pantone CProcess Black C
Pantone UProcess Black U
Light Blue
HEX
#c7e3ff
RGBrgb(199,227,255)
CMYK19-4-0-100
Pantone CN/A
Pantone UN/A
Light Yellow
HEX
#FFEBB8
RGBrgb(255,235,184)
CMYK1-6-32-0
Pantone CN/A
Pantone UN/A

Sekundární barvy

Barvy používané v aplikačním prostředí (UI – User Interface) a na webu.

Sekundárne farby

Farby používané v prostredí aplikácie (UI - User Interface) a na webe.

Secondary colors

Colors used in the application environment (UI - User Interface) and on the web.

CTA

#0f62fe

Info

#c7e3ff

Error

#ff4c50

Success

#27bc6a

Poměry barev

Orientační proporční používání barev v rámci vizuálního stylu.

Pomery farieb

Orientačné proporcionálne použitie farieb v rámci vizuálneho štýlu.

Color ratio

Proportional use of colors within the visual style.

Světlá varianta Svetlá varianta Light theme

Tmavá varianta Tmavá varianta Dark theme

Barevné palety

Barevné palety nám umožňují stavět digitální prostředí (aplikace, web) s ohledem na dostatečný kontrast a přístupnost všech prvků.

Farebné palety

Farebné palety nám umožňujú vytvárať digitálne prostredia (aplikácie, web) s dostatočným kontrastom a prístupnosťou všetkých prvkov.

Color palette

Color palettes allow us to build a digital environment (applications, web) with regard to sufficient contrast and accessibility of all elements.

Gray 100

#141619

Gray 90

#23262b

Gray 80

#363940

Gray 70

#4f525f

Gray 60

#6b6f7e

Gray 50

#898e9e

Gray 40

#a4a8b8

Gray 30

#c3c6d4

Gray 20

#dddfe8

Gray 10

#f3f3f6

Gray 00

#fafafa

Info 100

#031724

Info 90

#03293d

Info 80

#073d59

Info 70

#00587f

Info 60

#0077aa

Info 50

#3196d0

Info 40

#60b0e8

Info 30

#96ccfa

Info 20

#c7e3ff

Info 10

#ebf5ff

Info 00

#f8fafd

Barevné přechody

Ukázky gradientů používaných v rámci značky.

Farebné prechody

Príklady gradientov použitých v rámci značky.

Gradients

Examples of gradients used within a brand.

Visualbook Red

#ff4c50

Info 20

#c7e3ff

CTA

#ff4c50

Info 20

#c7e3ff

Gray 80

#363940

Gray 50

#898e9e

Barevné režimy

Barevné režimy definují, jakou barevnost vybíráme pro logo, abychom docílili správného zobrazení jak na obrazovkách, tak v tisku.

Farebné režimy

Farebné režimy určujú, akú farebnú schému zvolíme pre logo, aby sa dosiahlo správne zobrazenie na obrazovkách a v tlači.

Color modes

Color modes define the color scheme we choose for the logo to achieve the correct display on both screens and in print.

Barevný režim Farebný režim Color mode 
Co je to? Čo je to? What is it? 
Příklad zápisu Príklad zápisu Example 
Použití Použitie Usage
HEXEkvivalent RGB (hexadecimální)Ekvivalent RGB (hexadecimálne) RGB equivalent (hexadecimal) #000000
WEBHTMLCSS
RGBBarevný prostor obrazovekFarebný priestor obrazovky Color space for screens rgb(100, 100, 100)
WEBHTMLCSS
CMYK
Barevný prostor pro tiskárny Farebný priestor tlačiarne Color space for print 
10-10-10-10
TISK
Pantone
Přímé namíchané barvy pro tisk Priame miešané farby na tlač Direct colors for printing 
1100 C
TISK

Volba barevného režimu pro jakékoliv logo

Výber farebného režimu pre akékoľvek logo

Choosing color mode

Vhodný barevný režim loga: Vhodná farebnosť loga: Suitable logo color mode:
RGB logo
CMYK logo
Pantone logo
Logo bude na obrazovce (web, mobil, prezentace…) Logo bude na obrazovke (web, mobil, prezentácia...) The logo will be on the screen (web, mobile, presentation…)


Logo bude v tisku (vizitka, leták…) Logo bude v tlači (vizitka, leták...) The logo will be printed (business card, leaflet…)