Demo

Ukázka

Barvy značky

 colors

Hlavní barvy

Main colors

Tyto hlavní barvy vytvářejí základní vizuální charakter značky.

These main colors create the basic visual character of the brand.

Visualbook Red
HEX
#ff4c50
RGB rgb(255,76,80)
CMYK 0-85-65-0
Pantone C 178 C
Pantone U 032 U
Visualbook Black
HEX
#000000
RGB rgb(0,0,0)
CMYK 0-0-0-100
Pantone C Process Black C
Pantone U Process Black U
Light Blue
HEX
#c7e3ff
RGB rgb(199,227,255)
CMYK 19-4-0-100
Pantone C N/A
Pantone U N/A

Poměry barev

Color ratio

Orientační proporční používání barev v rámci vizuálního stylu.

Proportional use of colors within the visual style.

Interakční barvy

Interactive colors

Barvy používané v aplikačním prostředí (UI – User Interface) a na webu.

Colors used in the application environment (UI - User Interface) and on the web.

CTA

#0f62fe

Info

#c7e3ff

Error

#ff4c50

Success

#27bc6a

Barevné palety

Color palette

Barevné palety nám umožňují stavět digitální prostředí (aplikace, web) s ohledem na dostatečný kontrast a přístupnost všech prvků.

Color palettes allow us to build a digital environment (applications, web) with regard to sufficient contrast and accessibility of all elements.

Gray 100

#141619

Gray 90

#23262b

Gray 80

#363940

Gray 70

#4f525f

Gray 60

#6b6f7e

Gray 50

#898e9e

Gray 40

#a4a8b8

Gray 30

#c3c6d4

Gray 20

#dddfe8

Gray 10

#f3f3f6

Gray 00

#fafafa

Info 100

#031724

Info 90

#03293d

Info 80

#073d59

Info 70

#00587f

Info 60

#0077aa

Info 50

#3196d0

Info 40

#60b0e8

Info 30

#96ccfa

Info 20

#c7e3ff

Info 10

#ebf5ff

Info 00

#f8fafd

Barevné přechody

Gradients

Ukázky gradientů používaných v rámci značky.

Examples of gradients used within a brand.

Visualbook Red

#ff4c50

Info 20

#c7e3ff

CTA

#ff4c50

Info 20

#c7e3ff

Gray 80

#363940

Gray 50

#898e9e

Barevné režimy

Color modes

Barevné režimy definují, jakou barevnost vybíráme pro logo, abychom docílili správného zobrazení jak na obrazovkách, tak v tisku.

Color modes define the color scheme we choose for the logo to achieve the correct display on both screens and in print.

Barevný režim
Co je to?
Příklad zápisu
Použití
HEX Ekvivalent RGB (hexadecimální) #000000
WEBHTMLCSS
RGB Barevný prostor obrazovek rgb(100, 100, 100)
WEBHTMLCSS
CMYK
Barevný prostor pro tiskárny
10-10-10-10
TISK
Pantone
Přímé namíchané barvy pro tisk
1100 C
TISK
Color mode
What is it?
Example
Usage
HEX RGB equivalent (hexadecimal)
#000000
WEBHTMLCSS
RGB Color space for screens
rgb(100, 100, 100)
WEBHTMLCSS
CMYK
Color space for print
10-10-10-10
PRINT
Pantone
Direct colors for printing
1100 C
PRINT

Volba barevného režimu pro jakékoliv logo

Color mode for any logo

Vhodný barevný režim loga:
RGB logo
CMYK logo
Pantone logo
Logo bude na obrazovce (web, mobil, prezentace…)


Logo bude v tisku (vizitka, leták…)


Suitable logo color mode:
RGB logo
CMYK logo
Pantone logo
The logo will be on the screen (web, mobile, presentation…)


The logo will be printed (business card, leaflet…)