Psaní názvů

Oveřte si správné zápisy značky. Použijte vhodné pojmenování e-mailů.

Naming

Check the correct entries of this brand. Apply the appropriate naming of e-mails.

Pomenovanie

Skontrolujte správne zápisy tejto značky. Použite vhodné pomenovanie e-mailov.

Neveřejná stránka

Chraňte svůj interní firemní obsah heslem. Pouze uživatelé, kteří znají heslo, mohou zobrazit tuto stránku.

Private page

Password protect your internal company content. Only users who know the password can view this page.

Súkromná stránka

Chráňte svoj interný firemný obsah heslom. Len používatelia, ktorí poznajú heslo, môžu zobraziť túto stránku.

Odkaz chráněný heslem

Toto je ukázka externího odkazu na vámi zvolenou interní firemní složku.

Password protected link

This is an example of an external link to an internal company folder of your choice.

Odkaz chránený heslom

Toto je ukážka externého odkazu na vami zvolenú internú firemnú zložku.

Průvodce výběrem vhodného formátu loga

Používejte vhodné formáty loga pro plánované použití.

Logo format selection guide

Use appropriate logo formats for your intended use.

Sprievodca výberom vhodného formátu loga

Používajte vhodné formáty loga pre plánované použitie.

Ukázky brandingu

Podívejte se na jednotný grafický vizuální styl této značky prostřednictvím galerie vybraných ukázek.

Branding showcase

Take a look at unified graphic visual style of this brand through a gallery of selected samples.

Ukážky značky

Pozrite sa na jednotný grafický vizuálny štýl tejto značky prostredníctvom galérie vybraných ukážok.

Presskit

Ukázka veřejné stránky zobrazující obsah vybraných složek Disku Google, které může majitel vzdáleně spravovat.

Presskit

A sample public page showing the contents of selected Google Drive folders that the owner can manage remotely.

Presskit

Ukážka verejnej stránky zobrazujúcej obsah vybraných priečinkov služby Disk Google, ktoré môže vlastník spravovať na diaľku.

Moduly Visualbooku

Přehled dostupných modulů pro váš design manuál.

Visualbook moduls

Overview of possible moduls for your design manual.

Moduly Visualbooku

Prehľad dostupných modulov pre váš dizajnový manuál.

Grafická data

Toto je ukázka externího odkazu na vámi zvolenou firemní složku.

Design assets

This is a sample of public reference to any of your company folder.

Grafické dáta

Toto je ukážka externého odkazu na vami zvolenú firemnú zložku.

Potřebujete pomoci?

Pro více informací kontaktujte Jiřího Chlebuse.

Need help?

Contact Jiri Chlebus for more information.

Potrebujete pomoc?

Pre viac informácií kontaktujte Jiri Chlebus.

jiri.chlebus@gmail.com