Moduly Visualbooku Visualbook modules Moduly Visualbooku

Typy modulů

Modul types

Typy modulů

Tento modul obsahuje karty, které mohou odkazovat na různé podstránky nebo na externí odkazy.

This module contains tabs that can link to different subpages, or to external links.

Tento modul obsahuje karty, ktoré môžu odkazovať na rôzne podstránky alebo na externé odkazy.

Moduly: Brand manuál

Moduly vytvořené speciálně pro definici značky a její komunikaci.

Modules: Brand manual

Modules created specifically for brand definition and communication.

Moduly: Brand manuál

Moduly vytvorené špeciálne pre definíciu značky a jej komunikáciu.

Moduly: Presskit

Moduly vytvořené speciálně pro presskit nebo media pack.

Modules: Presskit

Modules created specifically for presskits or media packs.

Moduly: Presskit

Moduly vytvorené špeciálne pre presskit alebo media pack.

Moduly: Práce s grafikou

Moduly vytvořené speciálně pro návody používání grafiky v rámci vaší značky.

Modules: Using graphics page

Modules created specifically to guide the use of graphics within your brand.

Moduly: Práca s grafikou

Moduly vytvorené špeciálne pre návody používania grafiky v rámci vašej značky.

Moduly: Ostatní

Moduly pro audio, video, tabulky a další.

Modules: Others

Modules for audio, video, tables and more.

Moduly: Ostatné

Moduly pre audio, video, tabuľky a ďalšie.


Moduly pro stránku Brand manuál:
Modules for Brand manual page:
Moduly pre stránku Brand manuál:

Mirror chart

Tento modul obsahuje zrcadlové grafy. Popisky je možné stanovit individuálně.

This module contains mirror charts. Labels can be set individually.

Tento modul obsahuje zrkadlové grafy. Popisy je možné stanoviť individuálne.


Elite
Mass appeal

Serious
Playful

Conventional
Rebel

Friend
Authority

Mature & Classic
Young & Innovative

Text Yes/No

Tento modul obsahuje pravidla pro zápis textových výrazů.

This module contains rules for writing text expressions.

Tento modul obsahuje pravidlá pre zápis textových výrazov.

Visualbook

Kopírovat Kopírovať Copy

visualbook
VisualBook
VISUALBOOK

Text

Tento modul obsahuje blok textu odstavce, odrážky nebo kombinaci obojího.

This module contains a paragraph text block, bullets or a combination of both.

Tento modul obsahuje blok textu odstavce, odrážky alebo kombináciu oboje.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. In sem justo, commodo ut, suscipit at, pharetra vitae, orci. Vestibulum fermentum tortor id mi. Integer lacinia.

 • Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. In sem justo, commodo ut, suscipit at, pharetra vitae, orci. Vestibulum fermentum tortor id mi. Integer lacinia.
 • Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. In sem justo, commodo ut, suscipit at, pharetra vitae, orci. Vestibulum fermentum tortor id mi. Integer lacinia.

Moduly pro stránku Presskit:
Modules for Presskit page:
Moduly pre stránku Presskit:

Photo Stream

Tento modul obsahuje galerii obrázků, které se zobrazují z vybrané složky na Disku Google.

This module contains a gallery of images that are displayed from a selected folder on your Google Drive.

Tento modul obsahuje galériu obrázkov, ktoré sa zobrazujú z vybranej zložky na Disku Google.

File Stream

Tento modul obsahuje soubory, které se zobrazují z vybrané složky na Disku Google.

This module contains files that are displayed from a selected folder on your Google Drive.

Tento modul obsahuje súbory, ktoré sa zobrazujú z vybranej zložky na Disku Google.


Moduly pro stránku Práce s grafikou:
Modules for Using graphics:
Moduly pre stránku Práca s grafikou:

Photo + Text

Tento modul obsahuje blok textu odstavce, odrážky nebo kombinaci obojího.

This module contains an image and a paragraph text block, bullets or a combination of both.

Tento modul obsahuje obrázok a blok textu odstavce, odrážky alebo kombináciu oboje.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. In sem justo, commodo ut, suscipit at, pharetra vitae, orci. Vestibulum fermentum tortor id mi. Integer lacinia.

 • Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. In sem justo, commodo ut, suscipit at, pharetra vitae, orci. Vestibulum fermentum tortor id mi. Integer lacinia.
 • Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. In sem justo, commodo ut, suscipit at, pharetra vitae, orci. Vestibulum fermentum tortor id mi. Integer lacinia.

Photo

Tento modul obsahuje obrázek a blok textu odstavce, odrážky nebo kombinaci obojího.

This module contains one or more images. The image can contain a caption.

Tento modul obsahuje jeden alebo viac obrázkov. Obrázok môže obsahovať popis.

Obrázek s popiskem

Picture with caption

Slideshow

Tento modul obsahuje prezentace obrázků.

This module contains slideshow images.

Tento modul obsahuje prezentáciu obrázkov.

Slideshow + Text

Tento modul obsahuje snímky a text v odstavcích nebo odrážkách.

This module contains slideshow images and paragraph text or bullets.

Tento modul obsahuje snímky a text v odstavcoch alebo odrážkách.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. In sem justo, commodo ut, suscipit at, pharetra vitae, orci. Vestibulum fermentum tortor id mi. Integer lacinia.

 • Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. In sem justo, commodo ut, suscipit at, pharetra vitae, orci. Vestibulum fermentum tortor id mi. Integer lacinia.
 • Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. In sem justo, commodo ut, suscipit at, pharetra vitae, orci. Vestibulum fermentum tortor id mi. Integer lacinia.

Photo Gallery

Tento modul obsahuje galerii obrázků s velkými klikacími náhledy. Tento modul lze také vložit do výukového programu pomocí rozbalovacího panelu.

This module contains an image gallery with large clickable thumbnails. This module can also be embedded into the tutorial via the dropdown bar.

Tento modul obsahuje galériu obrázkov s veľkými klikateľnými náhľadmi. Tento modul je tiež možné vložiť do výukového programu pomocou rozbalovacieho panelu.

Photo Yes/No

Tento modul obsahuje povolené a zakázané varianty fotografií nebo grafiky.

Tento modul obsahuje povolené a zakázané varianty fotografií alebo grafiky.

This module contains enabled and disabled variants of photos or graphics.

Obrázek s popiskem

Picture with caption

Obrázek s popiskem

Picture with caption

Obrázek s popiskem

Picture with caption

Obrázek s popiskem

Picture with caption

Static & Button

Tento modul obsahuje statický obrázek a jedno nebo dvě tlačítka.

Tento modul obsahuje statický obrázok a jedno alebo dve tlačidlá.

This module contains a static image and one or two buttons.

Modul: Slideshow & Button

Tento modul obsahuje galerii slideshow obrázků a jedno nebo dvě tlačítka.

Tento modul obsahuje galériu slideshow obrázkov a jedno alebo dve tlačidlá.

This module contains a slideshow gallery of images and one or two buttons.

Image & usage

Návod k použití Návod na použitie Usage rulez

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. In sem justo, commodo ut, suscipit at, pharetra vitae, orci. Vestibulum fermentum tortor id mi. Integer lacinia.

 • Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. In sem justo, commodo ut, suscipit at, pharetra vitae, orci. Vestibulum fermentum tortor id mi. Integer lacinia.
 • Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. In sem justo, commodo ut, suscipit at, pharetra vitae, orci. Vestibulum fermentum tortor id mi. Integer lacinia.

Moduly: Ostatní
Moduly: Iné
Modules: Others

Audio branding

Tento modul obsahuje audiopřehrávače s hudebními materiály, které charakterizují vaši značku.

Tento modul obsahuje audio prehrávače s hudobnými materiálmi, ktoré charakterizujú vašu značku.

This module contains audio players with music materials that characterize your brand.

Znělka loga
Znělka podcastu
Hudební styly značky
Hudební nálada (moodboard) značky

Table 1

Použití písma  Font usage Použitie písma Hlavní písmo Main typeface Hlavné písmo Doplňkové písmo Additional typeface Doplnkové písmo Náhradní písmo Alternate typeface Náhradné písmo
Webdesign 
Mobilní aplikace Mobile apps Mobilné aplikácie
Sdílené online dokumety Shared online documents Zdieľané online dokumenty
Offline dokumenty Offline documents Offline dokumenty
Marketingové tiskoviny Marketing prints Marketingové tiskoviny
E-maily  E-mails E-maily 

Table 2

Platforma Platform Platforma Písmo Typeface Písmo
PC Arial
MAC Helvetica / San Francisco

Embedded video

Facebook, Vimeo, YouTube

Návod k použití Návod na použitie Usage rulez

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. In sem justo, commodo ut, suscipit at, pharetra vitae, orci. Vestibulum fermentum tortor id mi. Integer lacinia.

 • Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. In sem justo, commodo ut, suscipit at, pharetra vitae, orci. Vestibulum fermentum tortor id mi. Integer lacinia.
 • Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. In sem justo, commodo ut, suscipit at, pharetra vitae, orci. Vestibulum fermentum tortor id mi. Integer lacinia.

Custom video

Nahrávka vlastního HTML5 videa

Nahrávka vlastného HTML5 videa

Custom uploaded HTML5 video

Návod k použití Návod na použitie Usage rulez

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. In sem justo, commodo ut, suscipit at, pharetra vitae, orci. Vestibulum fermentum tortor id mi. Integer lacinia.

 • Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. In sem justo, commodo ut, suscipit at, pharetra vitae, orci. Vestibulum fermentum tortor id mi. Integer lacinia.
 • Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. In sem justo, commodo ut, suscipit at, pharetra vitae, orci. Vestibulum fermentum tortor id mi. Integer lacinia.

Checklist

Tento modul umožňuje definovat opakující se procesy a jejich posloupnost s cílem zvýšit efektivitu a eliminovat riziko chyb. Tento modul lze také vložit do pokynů prostřednictvím rozevírací lišty.

Tento modul umožňuje definovať opakujúce sa procesy a ich postupnosť s cieľom zvýšiť efektivitu a eliminovať riziko chýb. Tento modul sa tiež dá vložiť do pokynov prostredníctvom rozbaľovacej lišty.

This module allows you to define repetitive processes and their sequence to increase efficiency and eliminate the risk of error. This module can also be embedded in the instructions via the drop-down bar.