Demo

Ukázka

Názvy značky

Naming

Společnost

Company

Název firmy včetně právní formy uvádíme na oficiálních dokumentech. Používáme jej také v případech, kdy posíláme oficiální adresu společnosti. Všude jinde používáme zjednodušený marketingový zápis.

The name of the company, including the legal form, is stated on official documents. We also use it in cases where we send the official address of the company. Elsewhere, we use simplified marketing notation.

Právní název Marketingový zápis Vyslovujeme
Visualbook, s.r.o. Visualbook vizualbúk
Legal name Promotion name
Visualbook, s.r.o. Visualbook

Visualbook

visualbook
VisualBook
VISUALBOOK

Webová adresa

Web

V běžné textové komunikaci není potřeba www adresu posílat ve tvaru https://www.visualbook.pro, protože naše stránka v případě zápisu www.visualbook.pro zobrazí stránku automaticky včetně zabezpečeného https protokolu.

In normal text communication, it is not necessary to send the www address in the form of https://www.visualbook.pro, because in the case of writing www.visualbook.pro, our website will display the website automatically, including the secure https protocol.

www.visualbook.pro

visualbook.pro
VisualBook.pro
Visualbook.pro

Název schránky e-mailu

The name of the e-mail box

Jméno Příjmení | Visualbook

Name Surname | Visualbook

Jméno Příjmení (Visualbook)
(Visualbook) Jméno Příjmení
Jméno Příjmení

Name Surname (Visualbook)
(Visualbook) Name Surname
Name Surname

Název e-mailu

E-mail name

jmeno.prijmeni@visualbook.pro

name.surname@visualbook.pro

prijmeni@visualbook.pro
jmeno@visualbook.pro
prijmeni.jmeno@visualbook.pro

surname@visualbook.pro
name@visualbook.pro
surname.name@visualbook.pro