Obsahová stránka

Co je to obsahová stránka?

Je to stránka, která se skládá ze sekcí, které máte možnost do obsahové stránky vložit, řadit, editovat a upravovat pomocí nového admin systému Visualbooku. Počet sekcí, které do své obsahové stránky vložíte, není nijak omezen. Můžete si nechat vygenerovat klikací obsah a také stránku chránit heslem. Heslo může být pro každou vaši stránku unikátní.

TIP: Tuto obsahovou stránku tvoři dvě sekce: Text a Karty s odkazy.

Přehled sekcí, které máte k dispozici pro každou obsahovou stránku

Text

Tato sekce umožňuje předávat informace a pravidla prostřednictvím textů ve formě odstavců s několika možnostmi formátování.

Video

Sekce video umožňuje velmi variabilně vkládat vlastní videa nebo videa z YouTube.

Audio

Sekce audio vám umožňuje sdílet zvukové stopy, kterými můžete definovat například výslovnost názvu vaší značky nebo audio branding.

Obrázek

Obrázek je jednoduchá sekce s obrázkem a případně i volitelným textem pod ním.

Obrázek s tlačítky

Tato sekce nabízí možnosti definování grafiky společně s tlačítky ke stažení zdrojových souborů nebo podrobné rozbalovací návody.

Galerie

Pomocí těchto sekcí můžete tvořit nejen galerie obrázků, ale také přidávat pravidla Povoleno nebo Zakázáno ke každé fotografii.

Psaní textů a názvů

Sekce Psaní názvů se zaměřuje na názvy, slogany a krátká textová pravidla, zatímco sekce Psaní textů se zaměřuje na delší textová pravidla.

Graf

Pomocí grafu vizuálně definujete charakter značky nebo kupříkladu styl psaní textů.

Tabulka

Tabulka je jednoduchá sekce zobrazující obyčejnou tabulku.

Soubory ke stažení

Sekce soubory ke stažení nabízí přehledné zobrazení dat ke stažení. Umožňuje shlukovat do skupin určité typy souborů ke stažení.

Google Drive

Sekce Google Drive umožňuje jednoduché zobrazení souborů z vaší google složky ve Visualbooku.

Karty s odkazy

Tato sekce efektivně propojuje stránky vašeho manuálu a navádí uživatele na další relevantní obsah.