Demo

Ukázka

Písma značky

 fonts

Main typeface

Hlavní písmo 

We use main typeface especially on the web and marketing communication (print, digital presentations).

Hlavní písmo používáme zejména na webu a marketingové komunikaci (tiskoviny, digitální prezentace). 

Aa

Fieldwork

Stáhnout písmo
Font download
Stáhnout hlavní písmoDownload main typeface
Používané řezy písma

Regular (400)

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abčděfghíjklmňopqřštůvwxýž
0123456789@#$&

Regular Italic (400)

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abčděfghíjklmňopqřštůvwxýž
0123456789@#$&

DemiBold (600)

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abčděfghíjklmňopqřštůvwxýž
0123456789@#$&

Bold (700)

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abčděfghíjklmňopqřštůvwxýž
0123456789@#$&

Used font styles

Regular (400)

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abčděfghíjklmňopqřštůvwxýž
0123456789@#$&

Regular Italic (400)

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abčděfghíjklmňopqřštůvwxýž
0123456789@#$&

DemiBold (600)

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abčděfghíjklmňopqřštůvwxýž
0123456789@#$&

Bold (700)

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abčděfghíjklmňopqřštůvwxýž
0123456789@#$&

Znaková sada

Latin Extended-A

!

"

#

$

%

&

'

(

)

*

+

,

-

.

/

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

:

;

<

=

>

?

@

Ā

ā

Ă

ă

Ą

ą

Ć

ć

Ĉ

ĉ

Ċ

ċ

Č

č

Ď

ď

Đ

đ

Ē

ē

Ĕ

ĕ

Ė

ė

Ę

Ě

ě

Ĝ

ĝ

Ğ

ğ

Ġ

ġ

Ģ

ģ

Ĥ

ĥ

Ħ

ħ

Ĩ

ĩ

Ī

ī

Ĭ

ĭ

Į

į

İ

İ

IJ

ij

Ĵ

ĵ

Ķ

ķ

ĸ

Ĺ

ĺ

Ļ

ļ

Ľ

ľ

Ŀ

ŀ

Ł

ł

Ń

ń

Ņ

ņ

Ň

ň

ʼn

Ŋ

ŋ

Ō

ō

Ŏ

ŏ

Ő

ő

Œ

œ

Ŕ

ŕ

Ŗ

ŗ

Ř

ř

Ś

ś

Ŝ

ŝ

Ş

ş

Š

š

Ţ

ţ

Ť

ť

Ŧ

ŧ

Ũ

ũ

Ū

ū

Ŭ

ŭ

Ů

ů

Ű

ű

Ų

ų

Ŵ

ŵ

Ŷ

ŷ

Ÿ

Ź

ź

Ż

ż

Ž

ž

ſ

[

\

]

^

_

`

{

|

}

~

Currency symbols

$

Glyphs

Latin Extended-A

!

"

#

$

%

&

'

(

)

*

+

,

-

.

/

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

:

;

<

=

>

?

@

Ā

ā

Ă

ă

Ą

ą

Ć

ć

Ĉ

ĉ

Ċ

ċ

Č

č

Ď

ď

Đ

đ

Ē

ē

Ĕ

ĕ

Ė

ė

Ę

Ě

ě

Ĝ

ĝ

Ğ

ğ

Ġ

ġ

Ģ

ģ

Ĥ

ĥ

Ħ

ħ

Ĩ

ĩ

Ī

ī

Ĭ

ĭ

Į

į

İ

İ

IJ

ij

Ĵ

ĵ

Ķ

ķ

ĸ

Ĺ

ĺ

Ļ

ļ

Ľ

ľ

Ŀ

ŀ

Ł

ł

Ń

ń

Ņ

ņ

Ň

ň

ʼn

Ŋ

ŋ

Ō

ō

Ŏ

ŏ

Ő

ő

Œ

œ

Ŕ

ŕ

Ŗ

ŗ

Ř

ř

Ś

ś

Ŝ

ŝ

Ş

ş

Š

š

Ţ

ţ

Ť

ť

Ŧ

ŧ

Ũ

ũ

Ū

ū

Ŭ

ŭ

Ů

ů

Ű

ű

Ų

ų

Ŵ

ŵ

Ŷ

ŷ

Ÿ

Ź

ź

Ż

ż

Ž

ž

ſ

[

\

]

^

_

`

{

|

}

~

Currency symbols

$

Additional typeface

Doplňkové písmo

We use main typeface especially on the web and marketing communication (print, digital presentations).

Doplňkové písmo používáme zejména v běžném odstavcovém textu a v celém rozsahu ve sdílených dokumentech Google.

Aa

Inter

Stáhnout písmo
Font download
Stáhnout doplňkové písmoDownload additional typeface
Používané řezy písma

Regular (400)

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abčděfghíjklmňopqřštůvwxýž
0123456789@#$&

SemiBold (600)

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abčděfghíjklmňopqřštůvwxýž
0123456789@#$&

Bold (700)

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abčděfghíjklmňopqřštůvwxýž
0123456789@#$&

Used font styles

Regular (400)

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abčděfghíjklmňopqřštůvwxýž
0123456789@#$&

SemiBold (600)

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abčděfghíjklmňopqřštůvwxýž
0123456789@#$&

Bold (700)

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abčděfghíjklmňopqřštůvwxýž
0123456789@#$&

Znaková sada

Latin Extended-A

!

"

#

$

%

&

'

(

)

*

+

,

-

.

/

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

:

;

<

=

>

?

@

Ā

ā

Ă

ă

Ą

ą

Ć

ć

Ĉ

ĉ

Ċ

ċ

Č

č

Ď

ď

Đ

đ

Ē

ē

Ĕ

ĕ

Ė

ė

Ę

Ě

ě

Ĝ

ĝ

Ğ

ğ

Ġ

ġ

Ģ

ģ

Ĥ

ĥ

Ħ

ħ

Ĩ

ĩ

Ī

ī

Ĭ

ĭ

Į

į

İ

İ

IJ

ij

Ĵ

ĵ

Ķ

ķ

ĸ

Ĺ

ĺ

Ļ

ļ

Ľ

ľ

Ŀ

ŀ

Ł

ł

Ń

ń

Ņ

ņ

Ň

ň

ʼn

Ŋ

ŋ

Ō

ō

Ŏ

ŏ

Ő

ő

Œ

œ

Ŕ

ŕ

Ŗ

ŗ

Ř

ř

Ś

ś

Ŝ

ŝ

Ş

ş

Š

š

Ţ

ţ

Ť

ť

Ŧ

ŧ

Ũ

ũ

Ū

ū

Ŭ

ŭ

Ů

ů

Ű

ű

Ų

ų

Ŵ

ŵ

Ŷ

ŷ

Ÿ

Ź

ź

Ż

ż

Ž

ž

ſ

[

\

]

^

_

`

{

|

}

~

Currency symbols

$

Glyphs

Latin Extended-A

!

"

#

$

%

&

'

(

)

*

+

,

-

.

/

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

:

;

<

=

>

?

@

Ā

ā

Ă

ă

Ą

ą

Ć

ć

Ĉ

ĉ

Ċ

ċ

Č

č

Ď

ď

Đ

đ

Ē

ē

Ĕ

ĕ

Ė

ė

Ę

Ě

ě

Ĝ

ĝ

Ğ

ğ

Ġ

ġ

Ģ

ģ

Ĥ

ĥ

Ħ

ħ

Ĩ

ĩ

Ī

ī

Ĭ

ĭ

Į

į

İ

İ

IJ

ij

Ĵ

ĵ

Ķ

ķ

ĸ

Ĺ

ĺ

Ļ

ļ

Ľ

ľ

Ŀ

ŀ

Ł

ł

Ń

ń

Ņ

ņ

Ň

ň

ʼn

Ŋ

ŋ

Ō

ō

Ŏ

ŏ

Ő

ő

Œ

œ

Ŕ

ŕ

Ŗ

ŗ

Ř

ř

Ś

ś

Ŝ

ŝ

Ş

ş

Š

š

Ţ

ţ

Ť

ť

Ŧ

ŧ

Ũ

ũ

Ū

ū

Ŭ

ŭ

Ů

ů

Ű

ű

Ų

ų

Ŵ

ŵ

Ŷ

ŷ

Ÿ

Ź

ź

Ż

ż

Ž

ž

ſ

[

\

]

^

_

`

{

|

}

~

Currency symbols

$

Náhradní písmo

Altrernate typeface

Náhradní písmo je ryze univerzální. Toto písmo je na každém počítači a informace, kterou napíšete v tomto písmu, se s největší pravděpodobností adekvátně zobrazí i příjemci.

The alternate typeface is purely universal. This font is on every computer, and the information you type in this font is most likely to be displayed adequately to the recipient.

Platforma
Písmo
PC Arial
MAC Helvetica / San Francisco
Platform
Typeface
PC Arial
MAC Helvetica / San Francisco

Používání písem

Using typefaces

Pomocná tabulka pro orientaci, kdy je vhodné použít hlavní, alternativní nebo náhradní písmo. Daná pravidla vycházejí především z licenčních možností daných písem.

Table for orientation when it is appropriate to use the main, additional or alternate font. The given rules are based mainly on the licensing possibilities of the given fonts.

Použití písma
Hlavní písmo
Doplňkové písmo
Náhradní písmo
Webdesign


Mobilní aplikace


Sdílené online dokumety


Offline dokumenty


Marketingové tiskoviny


E-maily


Font usage
Main typeface
Additional typeface
Alternate typeface
Webdesign


Mobile apps


Shared documents


Offline documents


Marketing prints


E-mails


Nastavení písem

Font settings

Tabulka kombinování a nastavení písem.

Table of combining and setting fonts.

Nadpis H1

Použité písmo:

Fieldwork

Ukázka sazby:

Tento nadpis píšeme s velkým písmenem na začátku věty a bez tečky na konci

CSS:

font-family: 'fieldwork', sans-serif;
font-weight: 400;
font-size: 2.5rem;
color: #141619;
letter-spacing: -0.063rem;
line-height: 1.2;

Nadpis H2

Použité písmo:

Fieldwork

Ukázka sazby:

Tento nadpis píšeme s velkým písmenem na začátku věty a bez tečky na konci

CSS:

font-family: 'fieldwork', sans-serif;
font-weight: 600;
font-size: 2rem;
color: #141619;
letter-spacing: -0.031rem;
line-height: 1.2;

Nadpis H3

Použité písmo:

Fieldwork

Ukázka sazby:

Tento nadpis píšeme s velkým písmenem na začátku věty a bez tečky na konci

CSS:

font-family: 'fieldwork', sans-serif;
font-weight: 600;
font-size: 1.75rem;
color: #141619;
letter-spacing: 0rem;
line-height: 1.2;

Nadpis H4

Použité písmo:

Fieldwork

Ukázka sazby:

Tento nadpis píšeme s velkým písmenem na začátku věty a bez tečky na konci

CSS:

font-family: 'fieldwork', sans-serif;
font-weight: 600;
font-size: 1.5rem;
color: #141619;
letter-spacing: 0rem;
line-height: 1.2;
Nadpis H5

Použité písmo:

Fieldwork

Ukázka sazby:

Tento nadpis píšeme s velkým písmenem na začátku věty a bez tečky na konci

CSS:

font-family: 'fieldwork', sans-serif;
font-weight: 600;
font-size: 1.25rem;
color: #141619;
letter-spacing: 0rem;
line-height: 1.2;
Nadpis H6

Použité písmo:

Fieldwork

Ukázka sazby:

Tento nadpis píšeme s velkým písmenem na začátku věty a bez tečky na konci

CSS:

font-family: 'fieldwork', sans-serif;
font-weight: 600;
font-size: 1rem;
color: #141619;
letter-spacing: 0.01rem;
line-height: 1.2;

Bežný (body) text.

Použité písmo:

Inter

Ukázka sazby:

Tento text píšeme s velkým písmenem na začátku věty a s tečkou na konci.

CSS:

font-family: 'Inter', sans-serif;
font-weight: 400;
font-size: 1rem;
color: #4f525f;
letter-spacing: 0rem;

Popisek

Použité písmo:

Inter

Ukázka sazby:

Tento text píšeme s velkým písmenem na začátku věty a s tečkou na konci.

CSS:

font-family: 'Inter', sans-serif;
font-weight: 400;
font-size: 0.875rem;
color: #6b6f7e;
letter-spacing: 0rem;

Heading H1

Used typeface:

Fieldwork

Font preview:

We write this title with a capital letter at the beginning of the sentence and without dots at the end

CSS:

font-family: 'fieldwork', sans-serif;
font-weight: 400;
font-size: 2.5rem;
color: #141619;
letter-spacing: -0.063rem;
line-height: 1.2;

Heading H2

Used typeface:

Fieldwork

Font preview:

We write this title with a capital letter at the beginning of the sentence and without dots at the end

CSS:

font-family: 'fieldwork', sans-serif;
font-weight: 600;
font-size: 2rem;
color: #141619;
letter-spacing: -0.031rem;
line-height: 1.2;

Heading H3

Used typeface:

Fieldwork

Font preview:

We write this title with a capital letter at the beginning of the sentence and without dots at the end

CSS:

font-family: 'fieldwork', sans-serif;
font-weight: 600;
font-size: 1.75rem;
color: #141619;
letter-spacing: 0rem;
line-height: 1.2;

Heading H4

Used typeface:

Fieldwork

Font preview:

We write this title with a capital letter at the beginning of the sentence and without dots at the end

CSS:

font-family: 'fieldwork', sans-serif;
font-weight: 600;
font-size: 1.5rem;
color: #141619;
letter-spacing: 0rem;
line-height: 1.2;
Heading H5

Used typeface:

Fieldwork

Font preview:

We write this title with a capital letter at the beginning of the sentence and without dots at the end

CSS:

font-family: 'fieldwork', sans-serif;
font-weight: 600;
font-size: 1.25rem;
color: #141619;
letter-spacing: 0rem;
line-height: 1.2;
Heading H6

Used typeface:

Fieldwork

Font preview:

We write this title with a capital letter at the beginning of the sentence and without dots at the end

CSS:

font-family: 'fieldwork', sans-serif;
font-weight: 600;
font-size: 1rem;
color: #141619;
letter-spacing: 0.01rem;
line-height: 1.2;

Body copy.

Used typeface:

Inter

Font preview:

We write this text with a capital letter at the beginning of the sentence and with a dot at the end.

CSS:

font-family: 'Inter', sans-serif;
font-weight: 400;
font-size: 1rem;
color: #4f525f;
letter-spacing: 0rem;

Caption

Used typeface:

Inter

Font preview:

We write this title with a capital letter at the beginning of the sentence and without dots at the end

CSS:

font-family: 'Inter', sans-serif;
font-weight: 400;
font-size: 0.875rem;
color: #6b6f7e;
letter-spacing: 0rem;

Automatická škála písma

Type scale

Výchozí velikost písma
Násobky velikostí
16px (1rem) 1.250
Base font size
Scale ratio
16px (1rem) 1.250

Ukázky sazby písma

Type usage showcase