Písma značky Visualbook

Písma značky Visualbook

Visualbook typefaces

Hlavní písmo 

Hlavní písmo používáme zejména na webu a marketingové komunikaci (tiskoviny, digitální prezentace). 

Hlavné písmo 

Hlavné písmo používame najmä na webe a v marketingovej komunikácii (tlačené materiály, digitálne prezentácie).

Main typeface

We use main typeface especially on the web and marketing communication (print, digital presentations).

Aa

Fieldwork

Stáhnout písmo
Stiahnuť písmo
Font download
Stáhnout hlavní písmo Stiahnuť hlavné písmo Download main typeface
Používané řezy písma Používané rezy písma Used font styles

Regular (400)

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abčděfghíjklmňopqřštůvwxýž
0123456789@#$&

Regular Italic (400)

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abčděfghíjklmňopqřštůvwxýž
0123456789@#$&

DemiBold (600)

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abčděfghíjklmňopqřštůvwxýž
0123456789@#$&

Bold (700)

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abčděfghíjklmňopqřštůvwxýž
0123456789@#$&

Znaková sada Sada znakov Glyphs

Latin Extended-A

!

"

#

$

%

&

'

(

)

*

+

,

-

.

/

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

:

;

<

=

>

?

@

Ā

ā

Ă

ă

Ą

ą

Ć

ć

Ĉ

ĉ

Ċ

ċ

Č

č

Ď

ď

Đ

đ

Ē

ē

Ĕ

ĕ

Ė

ė

Ę

Ě

ě

Ĝ

ĝ

Ğ

ğ

Ġ

ġ

Ģ

ģ

Ĥ

ĥ

Ħ

ħ

Ĩ

ĩ

Ī

ī

Ĭ

ĭ

Į

į

İ

İ

IJ

ij

Ĵ

ĵ

Ķ

ķ

ĸ

Ĺ

ĺ

Ļ

ļ

Ľ

ľ

Ŀ

ŀ

Ł

ł

Ń

ń

Ņ

ņ

Ň

ň

ʼn

Ŋ

ŋ

Ō

ō

Ŏ

ŏ

Ő

ő

Œ

œ

Ŕ

ŕ

Ŗ

ŗ

Ř

ř

Ś

ś

Ŝ

ŝ

Ş

ş

Š

š

Ţ

ţ

Ť

ť

Ŧ

ŧ

Ũ

ũ

Ū

ū

Ŭ

ŭ

Ů

ů

Ű

ű

Ų

ų

Ŵ

ŵ

Ŷ

ŷ

Ÿ

Ź

ź

Ż

ż

Ž

ž

ſ

[

\

]

^

_

`

{

|

}

~

Currency symbols

$

Doplňkové písmo

Doplňkové písmo používáme zejména v běžném odstavcovém textu a v celém rozsahu ve sdílených dokumentech Google.

Dodatočné písmo

Dodatočné písmo používame najmä v bežnom texte odsekov a v zdieľaných dokumentoch Google.

Additional typeface

We use main typeface especially on the web and marketing communication (print, digital presentations).

Používané řezy písma Používané rezy písma Used font styles

Regular (400)

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abčděfghíjklmňopqřštůvwxýž
0123456789@#$&

SemiBold (600)

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abčděfghíjklmňopqřštůvwxýž
0123456789@#$&

Bold (700)

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abčděfghíjklmňopqřštůvwxýž
0123456789@#$&

Znaková sada Sada znakov Glyphs

Latin Extended-A

!

"

#

$

%

&

'

(

)

*

+

,

-

.

/

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

:

;

<

=

>

?

@

Ā

ā

Ă

ă

Ą

ą

Ć

ć

Ĉ

ĉ

Ċ

ċ

Č

č

Ď

ď

Đ

đ

Ē

ē

Ĕ

ĕ

Ė

ė

Ę

Ě

ě

Ĝ

ĝ

Ğ

ğ

Ġ

ġ

Ģ

ģ

Ĥ

ĥ

Ħ

ħ

Ĩ

ĩ

Ī

ī

Ĭ

ĭ

Į

į

İ

İ

IJ

ij

Ĵ

ĵ

Ķ

ķ

ĸ

Ĺ

ĺ

Ļ

ļ

Ľ

ľ

Ŀ

ŀ

Ł

ł

Ń

ń

Ņ

ņ

Ň

ň

ʼn

Ŋ

ŋ

Ō

ō

Ŏ

ŏ

Ő

ő

Œ

œ

Ŕ

ŕ

Ŗ

ŗ

Ř

ř

Ś

ś

Ŝ

ŝ

Ş

ş

Š

š

Ţ

ţ

Ť

ť

Ŧ

ŧ

Ũ

ũ

Ū

ū

Ŭ

ŭ

Ů

ů

Ű

ű

Ų

ų

Ŵ

ŵ

Ŷ

ŷ

Ÿ

Ź

ź

Ż

ż

Ž

ž

ſ

[

\

]

^

_

`

{

|

}

~

Currency symbols

$

Náhradní písmo

Náhradní písmo je ryze univerzální. Toto písmo je na každém počítači a informace, kterou napíšete v tomto písmu, se s největší pravděpodobností adekvátně zobrazí i příjemci.

Náhradné písmo

Náhradné písmo je čisto univerzálne. Toto písmo je v každom počítači a informácie, ktoré napíšete týmto písmom, sa príjemcovi s najväčšou pravdepodobnosťou zobrazia primerane.

Altrernate typeface

The alternate typeface is purely universal. This font is on every computer, and the information you type in this font is most likely to be displayed adequately to the recipient.

Platforma Platforma Platform 
Písmo Písmo Typeface 
PCArial
MACHelvetica / San Francisco

Používání písem

Pomocná tabulka pro orientaci, kdy je vhodné použít hlavní, alternativní nebo náhradní písmo. Daná pravidla vycházejí především z licenčních možností daných písem.

Používanie písiem

Pomocná tabuľka na určenie, kedy použiť hlavné, dodatočné alebo náhradné písmo. Tieto pravidlá vychádzajú predovšetkým z licenčných možností daných písiem.

Using typefaces

Table for orientation when it is appropriate to use the main, additional or alternate font. The given rules are based mainly on the licensing possibilities of the given fonts.

Použití písma Použitie písiem Font usage
Hlavní písmo Hlavné písmo Main typeface
Doplňkové písmo Dodatočné písmo Additional typeface
Náhradní písmo Náhradné písmo Alternate typeface
Webdesign 


Mobilní aplikace Mobilné aplikácie Mobile apps


Sdílené online dokumety Zdieľané online dokumenty Shared online documents


Offline dokumenty Offline dokumenty Offline documents


Marketingové tiskoviny Marketingové tlačené materiály Marketing prints


E-maily E-maily E-mails


Písmo na webu

Nekombinujeme doplňkové a náhradní písmo. Na řádek odstavcového textu dáváme maximálně deset slov. Minimální velikost odstavcového písma je 16 px.

Písmo na webe

Doplňujúce a náhradné písma nekombinujeme. Najviac desať slov na riadok textu odseku. Minimálna veľkosť písma je 16 px.

Typography on the web

We combine main and additional fonts. We do not combine additional and alternate fonts. No more than ten words per line of paragraph text. The minimum paragraph font size is 16 px.

Nadpis H1 na webu píšeme písmem Fieldwork SemiBold

Nadpis H2 a všechny nižší úrovně na webu píšeme písmem Fieldwork Bold

Krátká sdělení můžeme psát řezem Fieldwork Regular

Běžný dlouhý odstavcový text sázíme písmem Inter. Pro zásadní zvýraznění použijte řez Inter Bold.

Tiskové materiály

Kombinujeme hlavní a doplňkové písmo. Nekombinujeme sekundární a náhradní písmo. Materiály s krátkými texty sázíme celé hlavním písmem.

Tlačové materiály

Kombinujeme hlavné a dodatočné písma. Dodatočné a alternatívne písma nekombinujeme. Materiály s krátkymi textami sú celé písané hlavným písmom.

Printed materials

We combine main and additional fonts. We do not combine secondary and alternate fonts. Materials with short texts are set entirely in the main font.

Titulky na tiskovinách píšeme písmem Fieldwork Bold nebo Semibold

Krátké podnadpisy (perexy) píšeme písmem Fieldwork Regular

Běžný dlouhý odstavcový text sázíme písmem Inter. Pro zásadní zvýraznění použijte řez Inter Bold.

Sdílené Google dokumenty

Používáme pouze doplňkové písmo.

Zdieľané dokumenty Google

Používame len dodatočné písmo.

Shared Google documents

We use only additional fonts.

Nadpisy sdílených dokumentů píšeme písmem Inter SemiBold

Nižší úrovně nadpisů píšeme písmem Inter Bold

Běžný dlouhý odstavcový text sázíme řezem Inter Regular. Pro zásadní zvýraznění použijte řez Inter Bold.

Ukázky sazby písma

Toto je ilustrační ukázka fiktivní fotogalerie, která uživateli pomůže navnímat styl používání písma v praxi.

Ukážky sadzby písma

Ide o ilustráciu fiktívnej fotogalérie, ktorá má používateľovi pomôcť získať predstavu o štýle používania písma v praxi.

Type usage showcase

This is an illustrative example of a fictional photo gallery that will help the user to understand the style of using the font in practice.